1640 – Via Rondinelli angolo via C. Battisti (1° da sx) – Taranto