1650 – Via Rondinelli angolo via C. Battisti (2° da sx) – Taranto